Dobrý den, vítejte na mých stránkách. Jmenuji se Tomáš Blažek a zabývám se odhady, znaleckými posudky, správou nemovitostí, technickým dozorem.

Znalecké posudky

      Ceny nemovitostí (stavby, pozemky, bytové a nebytové jednotky)

1.  Cena administrativní (nákladová, výnosová, porovnávací) pro zjištění

     základu daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí

2.  Cena obvyklá nemovitostí a členských podílů v bytových družstvech

3.  Analýza trhu s nemovitostmi

4.  Tržní hodnota nemovitostí

5.  Ekonomické hodnocení pro odhad tržní hodnoty

 

      Správa nemovitostí

            Výkon správy nemovitostí

            1.  Převzetí nemovitosti (dům, jednotka)

            2.  Zaměření podlahových ploch

            3.  Výpočet nájemného a stanovení výše záloh na služby

            4.  Výběr nájemného

            5.  Zajišťování oprav a provozu (revize elektřiny, plynu, bleskosvodu, servis

       výtahu apod.)

            6.  Vyúčtování záloh na služby

            7.  Ostatní administrativní práce spojené se správou

            8.  Zprostředkování vedení účetnictví a přiznání k dani z příjmu

            9.  Zajišťování investičních činností

 

Technický dozor investora a inženýrská činnost

            Technický dozor investora ve všech fázích stavby

            1.  Vyřízení stavebního povolení a kolaudace

            2.  Výběrová řízení na dodavatele projektové dokumentace a stavebních prací

            3.  Zastupování investora při jednáních s dodavateli, nebo státní správou

            4.  Průběžná kontrola náležitostí dodávek

            5.  Kontrola dodržování technologií a postupů dle časových plánů

            6.  Ověřování stupně rozestavěnosti a oprávněnosti faktur dodavatelů

 

Konzultační a poradenská činnost

          Stavební poradenská činnost a zastupování

1.       Přejímky bytů  a domů

2.       Soupis vad a nedodělků podle smluvních standardů

3.       Řešení vad a nedodělků v zastoupení investora